Кафедра програмного забезпечення Дніпровського державного технічного університету
Головна Про нас Історія кафедри Наука Ми на порталі

На кафедрі «Програмне забезпечення систем» ведуться наукові дослідження з питань розробки:

 • методів підвищення ефективності аналізу та проектування автоматизованих систем;
 • створення пакетів прикладних програм для автоматизації;
 • окремих функцій та процесів управління підприємствами;
 • управління матеріальними, енергетичними, трудовими та фінансовими ресурсами;
 • управління транспортом, комунальним господарством;
 • процесів і функцій в медицині, освіті та інших сферах;
 • технологічних процесів у різних галузях народного господарства;
 • розрахунку теплових процесів при механічній обробці деталей;
 • розрахунку теплових процесів при сталеплавильних процесах;
 • задач моніторингу навколишнього середовища;
 • задач захисту інформації;
 • задач проектування контролерів.

Наукова діяльність кафедри «Програмне забезпечення автоматизованих систем» здійснюється на основі поточних та перспективних планів. У її реалізації беруть участь 100 % науково-педагогічних працівників кафедри.

Викладачами кафедри захищені 2 дисертації (2008 р., 2009 р.) на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 3 дисертації (2007 р., 2010 р., 2013 р.) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 дисертація (2010 р.) на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

На кафедрі активно проводиться наукова робота студентів. Викладачі та студенти кафедри регулярно беруть участь у роботі міжнародних та Всеукраїнських конференцій.

Протягом останніх років науковими напрямками кафедри «Програмне забезпечення автоматизованих систем» є:

 • технологія розробки та проблеми інтелектуалізації проектування та експлуатації інформаційних систем;
 • засоби, методи, технології захисту інформації.
 • системний аналіз та керування техногенною безпекою об’єктів підвищеної небезпеки;
 • інтелектуальні методи в управлінні;
 • комп‘ютерне моделювання тепло-фізичних процесів;

Активна наукова діяльність на кафедрі створює відповідні умови для підготовки науково-педагогічних кадрів i сприяє прищепленню студентам навичок у проведенні наукових досліджень.

У наукових журналах та збірках матеріалів науково-технічних конференцій за останні 5 років опубліковано близько 50 наукових статей та 60 тез доповідей на конференціях, видано 8 навчальних посібників.

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Шумейко О.О. є головним редактором наукового журналу "Математичне програмування". Наукові роботи Шумейко О.О. присвячені проблемі побудови математичних моделей безперервних та дискретних даних однієї і багатьох змінних для створення інформаційних технологій аналізу, обробки, стиску і передачі даних, розробці методів стеганографії та стеганоаналізу, а також задачам Data-mining та Web-mining.

Доктор технічних наук, професор кафедри ПЗС Дранишников Л.В. є академіком Міжнародної Академії Системних Досліджень, керівником Східно-Українського центру Міжнародної Академії системних досліджень. Область наукових інтересів: математичне моделювання, оптимізація, управління технологічними процесами, аналіз риску, оцінка наслідків аварій, розробка алгоритмів і програм оцінки ризиків виникнення аварій. Результатом наукової діяльності є 115 наукових публікацій, з них 2 монографії та 9 навчальних посібників і підручників.

На кафедрі діє науковий та методичний семінари, на яких аспіранти, здобувачі та співробітники університету мають змогу висвітлити свої добутки в науці та методичній роботі.

Бурхливий розвиток комп'ютерних технологій не дозволяє зупинитися на досягнутому співробітникам кафедри. Кожний викладач чи то доктор, кандидат чи асистент, постійно вдосконалюються, вивчаючи нові комп'ютерні технології, мови і програмні засоби. Технічна оснащеність матеріальної бази з року в рік зростає.