Кафедра програмного забезпечення Дніпровського державного технічного університету
Головна Про нас Історія кафедри Наука Ми на порталі

Кафедра програмного забезпечення систем

Напрям підготовки 050103 Програмна інженерія
Галузь знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Кваліфікація бакалавра: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Кваліфікація спеціаліста: аналітик комп‘ютерних систем
Кваліфікація магістра: магістр комп‘ютерних наук
Термін навчання за денною формою:
Бакалавр - 3 роки 10 місяців
Спеціаліст, магістр - 1 рік.

В бакалавраті «Програмна інженерія» готують фахівців з усіх аспектів створення, супроводження і використання будь - якого програмного забезпечення.

Студенти вивчають розробку програм в контексті різних мов програмування, виходячи з інженерних засад, засвоюючи методи та засоби проектування, конструювання і супроводження програм, без знання яких неможливе грамотне створення програмного забезпечення. Вивчення цих методів ведеться із застосуванням найсучасніших технологій та інструментів.

Мета інженерії програмного забезпечення – проектувати, створювати та супроводжувати велике програмне забезпечення (мільйони програмних команд) у заданий термін, не витративши зайвих грошей, досягаючи потрібної якості. Для цього студенти навчаються структурному і об’єктно-орієнтованому аналізу та проектуванню, тестуванню, верифікації, супроводженню, оцінці вартості програмного забезпечення і його адмініструванню. Інженерія програмного забезпечення – це багатомільярдна, з точку зору інвестицій, галузь економіки будь – якої розвиненої держави. В галузі реалізуються великі та малі проекти, що потребують кваліфікованого менеджменту. Тому, студенти навчаються вирішувати у колективі завдання обґрунтування, планування, забезпечення економічної ефективності, якісної та своєчасної реалізації проектів. В ієрархії посад комп’ютерної індустрії менеджер проектів – найбільш відповідальна та високооплачувана робота.

Напрям "Програмна інженерія" (Програмне забезпечення автоматизованих систем) орієнтована на підготовку фахівців для розробки ЕRP-, MES-, SCADA-систем та web-додатків.

ЕRP-системи (Enterprise Resource Planning) - планування ресурсів підприємства. Дана абревіатура використається для позначення програмних систем, які використовують для керування ресурсами підприємства. Спектр завдань, розв'язуваних за допомогою таких систем:

 • керування фінансами;
 • керування закупівлями;
 • керування продажами;
 • керування персоналом;
 • внутрішній облік.

  Засоби програмування - Visual Studio.NET та MSSQL.

MES-системи (Manufacturing Execution System) - автоматизована система керування виробничими процесами. Системи даного класу - сполучна ланка між ERP-системами й безпосередньо виробництвом.
Завдання, які вирішуються за допомогою MES-систем:

 • планування й контроль завантаження виробничого встаткування;
 • резервування сировини й деталей, використовуваних у виробництві;
 • планування й контроль людських ресурсів, задіяних у виробничому процесі;
 • контроль спрацювання устаткування;
 • облік витрат енергії;
 • контроль якості готової продукції, аналіз факторів, що впливають на якість;
 • розрахунок собівартості виробів.

  Засоби програмування - Visual Studio.NET та MSSQL, Delphi та Interbase.

Web-програмування.
Структура і принципи Web. Створення Web-додатків. Клієнтські і серверні сценарії. Розробка Web-застосувань на платформі .Net. Стандартна мова розмітки Web-сторінок HTML. Каскадні таблиці стилів CSS - технології описання зовнішнього вигляду документів формату HTML. Скриптова мова програмування PHP, що використовується для створення динамічних Web-сайтів та спрощує задачу обробки форм, поступивши з браузера.

Випускники з цієї спеціальності – це спеціалісти у сферах: розробки, впровадження та супроводження інформаційного, функціонального та програмного забезпечення автоматизованих систем.

Випускники кафедри мають високу конкурентоздатність на ринку праці. Вони працюють у всіх сферах, де використовується обчислювальна техніка: банках, податкових службах, страхових, консалтингових і фінансових установах, промислових підприємствах, як в Україні, так і за кордоном.

Засоби програмування - ASP.NET та MSSQL, PHP та mySQL, JavaScript та MongoDB.

3а результатами досліджень, проведених Національною Академією Наук наша спеціальність є найбільш затребуваною на наступні 20 років.

Дисципліни, що викладаються в рамках спеціальності:
 1. Алгоритми та структури даних
 2. Аналіз вимог до програмного забезпечення
 3. Архітектура комп'ютера
 4. Архітектура та проектування програмного забезпечення
 5. Бази даних
 6. Безпека програм та даних
 7. Групова динаміка і комунікації
 8. Дискретні структури
 9. Економіка програмного забезпечення
 10. Емпіричні методи програмної інженерії
 11. Комп'ютерна дискретна математика
 12. Конструювання програмного забезпечення
 13. Людино-машинна взаємодія
 14. Математичний інструментарій логістики
 15. Математичне моделювання складних об'єктів і систем
 16. Менеджмент проектів програмного забезпечення
 17. Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 18. Об'єктно-орієнтоване програмування
 19. Операційні системи
 20. Організація комп'ютерних мереж
 21. Основи програмної інженерії
 22. Основи програмування
 23. Основи комп'ютерної графіки
 24. Проектний практикум
 25. Професійна практика програмної інженерії
 26. Програмування Інтернет
 27. Проектування імітаційних моделей та систем
 28. Проектування автоматизованих інформаційних систем
 29. Технології та засоби створення програмного забезпечення АСУ
 30. Технології створення WEB-застосувань
 31. Якість програмного забезпечення та тестування

Наша адреса:
51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2, корпус № 5