Кафедра програмного забезпечення Дніпровського державного технічного університету
Головна Про нас Історія кафедри Наука Ми на порталі

Завдання 2. (два промені до зірочки)(2015-05-09 08:47:42)
З аналітичної геометрії відомі криві другого порядку - коло, еліпс, парабола та гіпербола.
Колом називають множину точок площини, відстані яких від заданої точки цієї ж площини (центра кола) дорівнюють сталому числу (радіусу).
Еліпсом називають множину всіх точок площини, сума відстаней яких від двох даних точок цієї площини (фокусів) є величина стала і більша ніж відстань між фокусами.
Гіперболою називають множину всіх точок площини, модуль різниці відстаней яких від двох заданих точок цієї площини (фокусів) є величина стала і менша відстані між фокусами.
Параболою називають множину всіх точок площини, рівновіддалених від даної точки (фокуса) і даної прямої (директриси).
У якості відстані між двома точками M0(x[0],y[0]) та M1(x[1],y[1]) береться евклідова відстань
dn(M0,M1)=(|x[0]-x[1]|n+|y[0]-y[1]|n)1/n, де n=2.
Написати задачу візуалізації кола, еліпсу, параболи та гіперболи для відстані d1, тобто, коли відстань між двома точками M0(x[0],y[0]) та M1(x[1],y[1]) знаходиться наступним чином
d1(M0,M1)=|x[0]-x[1]|+|y[0]-y[1]|.
Не обов\'язково, але бажано програмний код надати у вигляді веб-додатку.
Задача від Шумейко О.О.