Кафедра програмного забезпечення Дніпровського державного технічного університету
Головна Про нас Історія кафедри Наука Ми на порталі

Авдєєв В. С. Тези доповідей на наукову конференцію(2015-05-05 16:45:27)
Авдєєв В. С.

РОЗПІЗНАВАННЯ РОЗМИТИХ ОБРАЗІВ У АНАЛІЗІ КРОВІ З МЕТОЮ ДІАГНОСТИКИ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Обробка зображень в медицині характеризується отриманням інформації з відеоданих для постановки медичного діагнозу пацієнту. Важливим джерелом інформації на зображеннях є не тільки наявність чи кількість певних об’єктів, але і їх морфологія. Морфологія імунних клітин (еозинофілів) – відображає стан імунної системи. Однак визначення морфологічних показників – трудомісткий процес, ця задача значно ускладняється для мікрооб’єктів, які за своєю природою не мають чітких контурів. Для вирішення цієї проблеми було прийнято рішення створити інформаційну систему автоматизованого розпізнавання розмитих образів у аналізі крові з метою діагностики алергічних захворювань, яка б вирішувала важливе практичне завдання діагностики алергічних захворювань. Задачі у рамках цієї системи можна розділити на наступні частини:
  1. Перевід зображення з RGB складової до необхідної кольорової моделі.
  2. Кластерний аналіз зображення.
  3. Розпізнавання розмитих образів модифікованим алгоритмом виділення зв’язних областей.
  4. Обчислення кількості клітин, визначення їхніх типів та морфологічних параметрів, оцінка здоров’я пацієнта.
  5. Розробка експертної системи для корекції діагнозу.
Повний текст