Кафедра програмного забезпечення Дніпровського державного технічного університету
Головна Про нас Історія кафедри Наука Ми на порталі

Відео-результати дисертаційного дослідження (2013-2016) викладача кафедри ПЗС Краснікова Кирила Сергійовича(2016-11-30 11:09:42)
Результати дисертаційного дослідження (аспірант кафедри прикладної математики 2013-2016) на тему:
"МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВОГО РОЗПЛАВУ ПОРОШКОВИМ ДРОТОМ ТА ГРАНУЛОЮ У СТАЛЕРОЗЛИВНОМУ КОВШІ ПІД ЧАС ПРОДУВАННЯ ІНЕРТНИМ ГАЗОМ" (Наук. керівник - д.т.н., зав. каф. прикладної математики Самохвалов С.Є.)

Тіло рідини (розплав) зроблено прозорим, синім кольором позначено внутрішню поверхню стінок і дна ковша.

Рух дроту, вивільнення порошку (жовтий) і його розсіювання в розплаві
Рух дроту і перегляд поля порошку (жовтий). Зупинка процесу, пошук у часі і вибір ракурсу для спостерігання
Перевірка дії стінок і дна ковшу на рух дроту
Рух газової фази с початку продування через дві фурми
Горизонтальний і ветикальний перетини поля швидкості розплаву (одна фурма)
Горизонтальний і ветикальний перетини поля швидкості розплаву (дві фурми)
Дифузійне розчинення гранули і розсіювання матеріалу в рідині
Рух, плавлення гранули і розсіювання матеріалу в рідині


Перелік публікацій
 1. Красніков К.С. Математична модель динаміки дроту в ковші, що враховує напруження згинання і кручення / Науковий журнал «Математичне моделювання», Кам’янське, – № 2 (33), 2015. – С. 59-65.65 стр.
 2. Krasnikov K.S. The mathematical model of the cored wire injection in the molten steel during blowing on the ladle-furnace / S.E. Samokhvalov, V.P. Piptyuk // Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології». – № 5 (100). – Дніпро, 2015. – С. 4-14. – Індексується у МНБ Index Copernicus International.
 3. Красніков К.С. Математична модель тривимірного руху порошкового дроту у розплаві сталі під час продування інертним газом на установці ківш-піч // Вісник херсонського національного технічного університету, - № 3(54). Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 378-383. – Індексується у МНБ «РІНЦ», Google Scholar.
 4. Красніков К.С. Математична модель несиметричного плавлення легкоплавкої домішки / С.Є. Самохвалов, В.П. Піптюк, Г.А. Андрієвський // Науковий журнал «Математичне моделювання», Кам’янське, – № 31, 2014. – C. 47-50.
 5. Красніков К.С. Комп’ютерне моделювання тривимірного руху сталевого дроту в розплаві на установці ківш-піч / С.Є. Самохвалов, В.П. Піптюк // Науковий журнал «Математичне моделювання», Кам’янське – № 29, 2013. – С. 95-98.

 6. Тези:

 7. Красніков К.С. Комп’ютерне моделювання тривимірного руху сталевого дроту в розплаві на установці ківш-піч / С.Є. Самохвалов, В.П. Піптюк // Тези доповідей науково-методичної конференції «Проблеми математичного моделювання», – Кам’янське, – 2013. – С. 34-36.
 8. Красніков К.С. Термодинаміка й коливання гранули на поверхні розплаву / С.Є. Самохвалов, В.П. Піптюк, Г.А. Андрієвський // Тези доповідей науково-методичної конференції «Проблеми математичного моделювання», – Кам’янське, – 2014. – С. 40-43.
 9. Красніков К.С. Математична модель засвоєння порошкового дроту у розплаві сталі під час продування на установці ківш-піч / С.Є. Самохвалов, В.П. Піптюк // Проблеми математичного моделювання (м. Кам’янське, 27-29 трав.): матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Дніпро: Біла К.О. – 2015. – С. 44-46.
 10. Красніков К.С. Математична модель тривимірного руху порошкового дроту у розплаві сталі під час продування інертним газом на установці ківш-піч / Проблеми інформатики і моделювання. Тези п’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 53.
 11. Красніков К.С. Математична модель засвоєння порошкового дроту у розплаві сталі під час продування на установці ківш-піч / Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика» присвячена 165-річчю від дня народження Софії Василівни Ковалевської : матеріали конференції. – Кременчук : КрНУ. – 2015. – С. 54-55.
 12. Красніков К.С. Математична модель обробки сталевого розплаву дротом під час продування інертним газом на агрегаті ківш-піч / Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2015): матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції // Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»: в 2-х ч. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2015. – Ч. 1. – С. 92-97.
 13. Красніков К.С. Математична модель засвоєння порошкового дроту у розплаві сталі під час продування на установці ківш-піч / Конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка. – 2015. – С. 193-196.
 14. Красніков К.С. Математична модель обробки сталевого розплаву дротом під час продування інертним газом на агрегаті ківш-піч / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні». – Дніпро: НМетАУ. – 2016. – С. 22.
 15. Красніков К.С. Математичне моделювання засвоєння порошкового дроту у металевому розплаві у сталерозливному ковші під час продування аргоном / Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичного моделювання». – Кам’янське: ДДТУ. – 2016. – С. 45-48.