Ваша спеціальність

Автомобільний транспорт (автомобілі та автомобільне господарство)
Біотехнологія (промислова біотехнологія)
Хімічна технологія (хімічні технології неорганічних речовин)
Ливарне виробництво
Металургія (металургія чорних металів)
Металургія (обробка металів тиском)
Зварювання (технологія та устаткування зварювання)
Машинобудування (інструментальне виробництво; металорізальні верстати та системи)
Машинобудування (металургійне обладнання)
Машинобудування (обладнання харчових і переробних виробництв)
Інженерна механіка (технологія машинобудування)
Електромеханіка (електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електричні системи і комплекси транспортних засобів)
Електротехніка та електротехнології (енергетичний менеджмент)
Теплоенергетика
Фізика (фізика конденсованого стану)
Програмна інженерія (програмне забезпечення систем)
Прикладна математика
Електронні пристрої та системи (електронні системи)
Мікро- та наноелектроніка (фізична та біомедична електроніка)
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Фінанси і кредит (фінанси і кредит за спеціалізованими програмами)
Облік і аудит
Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування за видами економічної діяльності)
Філологія (англійсько-французький переклад)
Філологія (українсько-російський переклад)
Соціологія (соціологія за видами діяльності)

Сильні сторони університету

Викладачі
Дисципліни, які викладалися
Рівень студентів
Культурне життя
Співробітництво з роботодавцями
Престижність диплому

Слабі сторони університету

Застаріла програма
Багато непотрібних гуманітарних дисциплін
Відсутність мотивації
Відсутність сучасного обладнання
Непотрібні технічні дисципліни
Низький професійний рівень викладачів
Слабі студенти
А навіщо взагалі цей диплом

Суміщення роботи з навчанням

Позитивне
З розумінням
Нейтральне
Негативне

Що корисного Ви отримали за час навчання в університеті?

Навчилися працювати, знаходити корисну інформацію
Підвищили загальну ерудицію
Знайшли друзів
Отримали корисні знання зі спеціальності
Навчилися спілкуватися та працювати в команді
Навчилися ефективно планувати свій час
Завели корисні знайомства (з викладачами)
Підняли рівень знань англійської мови
Нічого

Ваш вибір

Я задоволений тим, що навчався в ДДТУ
Я жалкую, що вибрав для навчання ДДТУ
Мені однаково